Chłodnie – zastosowanie i parametry

Chłodnictwo jest działem techniki, który zajmuje się odprowadzaniem ciepła ze środowiska, chłodzonego w celu otrzymania i utrzymania temp. niższych od ciepłoty otoczenia. Największe zastosowanie znajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to zamknięta powierzchnia otoczona przegrodami o sporej szczelości cieplnej a także paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura zgodnie z wymaganiami odnoszącymi się do przechowywanych wyrobów. 

W zależności od zachowywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temperatur 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temperatur -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temp. ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Chłodnie to wysokiej klasy narzędzia dedykowane do magazynowania wyrobów świeżych, mrożonych w ustalonych temperaturach. 

Komora chłodnicza wyposażona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które są w stanie zredukować i zachować stałą temperaturę we wnętrzu. 

Zależnie od warunków technicznych budynku oraz indywidualnych wymagań jesteśmy w stanie wyróżnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. W związku z wymogami bezpieczeństwa materiał, z którego zrobione są komory chłodnicze charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i gnicie, bezzapachowością, ognioodpornością a także stabilnością chemiczną. Jest on również łatwy do utrzymania w czystości oraz, a także pozwala na utrzymanie wysokich wymagań sanitarnych.  

Komory chłodnicze używane są m.in. w zakładach produkcyjnych, wytwórniach oraz składnicach jarzyn, restauracjach oraz w placówkach medycznych. 

Mechanizmy te tworzą także nieodzowny element mechanizmu samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do transportu żywności, leków oraz innych substancji chemicznych. 

kryteris, które muszą zostać zapewnione w chłodni, są zależne od gatunku przechowywanych w niej wytworów. Temperatura wymagana w chłodni może też być zależna od spodziewanego okresu umieszczenia, a również od tego, czy jest przwechowywany świeży produkt, który później zostanie zamrożony.

Komora chłodnicza składa się nie tylko ze ścian, podłogi, sufitu i drzwi. Jest to szereg zastosowań technologicznych, które mają nacelu utrzymać ustaloną temperaturę we wnętrzu urządzenia. W komorach powinno się także zapewnić odpowiedni jakość wilgotności oraz natężenia przepływu powietrza. 

Agregat chłodniczy – co to za urządzenie?

Agregat chłodniczy jest punktem centralnym każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie służące do chłodzenia płynu procesowego. Składa się on z pojedynczego urządzenia typu Monoblok, a także kompleksowej kompozycji typu split w skład w której wchodzi agregat, chłodnica i instalacja łącząca oba urządzenia. Agregaty chłodnicze możemy spotkać wszędzie tam, gdzie obniżona temperatura jest konieczna do magazynowania towarów lub zachowania ściśle określonych warunków pracy. Działanie agregatu chłodniczego porównywalne jest do pracy pozostałych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Oparte jest ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały proces zaczyna się w podstawowym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura oraz równocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Na początku znajduje się on w stanie ciekłym, jednalże pobierając energię cieplną od wyrobów znajdujących się we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, a także podwyższa temperaturę. W kolejnym kroku trafia on do skraplacza, gdzie zaczyna się proces jego skraplania. W ten oto sposób oddaje on zgromadzoną dotąd energię. W momencie, w którym czynnik roboczy przeniesie się ponownie do stanu ciekłego jest transportowany do tzw. zaworu dławiącego – zadaniem tego fragmentu jest obniżenie ciśnienia płynu, a tym samym znaczne obniżenie jego temperatury. W chwili, w której czynnik chłodniczy ponownie zostaje przeniesiony do parownika cykl chłodzenia zaczyna się od początku. 

Co rozpoczęło rozwój chłodnictwa przemysłowego 

Pierwotne zastosowanie komór chłodniczych sięga okresu zamierzchłego. Do magazynowania żywności używano rozpadliny wydrążone w lodzie ewentualnie śniegu. Już wówczas usiłowano w ten sposób przedłużyć świeżość posiadanych produktów. W historii ludzkości woda w postaci lodu miała przez długi okres czasu zastosowanie. Praktycznie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i dzisiaj lód jest stosowany w składach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to głównie chłodnictwo przemysłowe oparte na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe dostarcza rozwiązania dla wielu branż na całym świecie. Mimo iż kojarzy się głównie z chłodniami i mroźniami, ma do zaoferowania o wiele więcej zróżnicowanych zastosowań, których zadaniem jest zapewnienie ustalonych warunków do magazynowania produktów a także wykonywania określonych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to także mechanizmy, które znajdują zastosowanie w kompleksach użytkowych i komercyjnych. Coraz to większa wielorakość systemów chłodniczych sprawia, że branża chłodnicza stale się rozwija. 

Porównywalnie jak w innych branżach, także w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęprzywiązuje się do zagadnień przyjaznych dla środowiska naturalnego. Rozwiązania te odznaczają się wysoką skutecznością, równocześnie ograniczając zapotrzebowanie na energię lub wykorzystują odnawialne źródła energii. W każdym kolejnym eoku chłodziwa wykorzystywane w układach chłodzenia szaf chłodniczych odznaczają się coraz to niższą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości zostaną zastąpione przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Komora chłodnicza – czy jest droga?

Etap projektowania komory chłodniczej jest fundamentem efektywności przyszłej instalacji. Również od tego w jaki sposób zostanie zaprojektowana instalacja do mroźni zależy jej finalny koszt. Zależnie od rodzai produktów należy zdecydować się na odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni optymalne warunki do przechowywania. 

Najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o koszcie budowy komory chłodniczej jest wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Kolejnym czynnikiem, który oddziałowuje na koszt jest poziom temperatury jaki ma zostać zagwarantowany w pomieszczeniu. Istotne jest tu dopasowanie produktywności agregatu chłodniczego, który pozwoli uzyskać stałą temperaturę powietrza. Równie ważne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem wziąć pod uwagę grubość ścian, których funkcja to skutecznie odseparowywać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna i to jaka zostanie wybrana w najbardziej” rzutuje na przyszłe koszty utrzymania pomieszczenia chłodniczego. 

W trakcie projektowania komory chłodniczej warto zdać sobie sprawę jak często pomieszczenie będzie otwierane przez osoby trzecie i jak dużo towaru będziezostanie w nim składowane. Stopień zaawansowania konstrukcji a także konieczna moc, która ma wychłodzić powierzchnię użytkową, a także jej wyposażenie np. meble chłodnicze to kolejne czynniki, które mają wpływ na cenę montażu chłodni. 

Agata

Agata

Top