Czym jest obróbka skrawaniem?

By bryły materiału zmieniły się w prawdziwe przedmioty, należy je przetworzyć. Jedną z technik jest odlewanie kształtów w formie. Jednak by osiągnąć wysoki stopień precyzji, należy skorzystać z wysoce skomplikowanych sposobów odlewania, lecz i tak odlaną bryłę trzeba obrobić do końcowego kształtu, usuwając naddatek materiału w postaci nadlewów.

Inną opcją może być tak zwana obróbka skrawaniem. Ta nowoczesna technologia pozwala na bardzo skrupulatną obróbkę metali, ale nie tylko, można ją stosować też do obróbki drewna, szkła, kamienia a także tworzyw sztucznych. Dzięki użyciu tej techniki mamy ogromną dokładność wykonania, jak również powtarzalność kształtów. Dziś opowiemy ci więcej o bardzo często stosowanej ostatnio metodzie, jaką jest obróbka ze skrawaniem.

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony firmy Masz-ZAP – obróbka skrawaniem.

Czym jest obróbka skrawaniem? Obróbka skrawaniem – Co to właściwie jest?

Najprościej mówiąc, obróbka skrawaniem jest to redukcja niepotrzebnego tworzywa, aż do uzyskania oczekiwanej formy. Taka technika obróbki metali jest jedną z opcji tak zwanej obróbki ubytkowej, to znaczy, iż żeby uzyskać dany kształt należy po kolei usuwać warstwy zbędnego surowca, czyli naddatku.

Obróbka skrawaniem to proces, który można wykonać z użyciem przyrządów takich, jak tokarki, frezarki, wiertarki czy szlifierki, jednakże nowym rozwiązaniem są urządzenia CNC.

Maszyny te nie tylko są o wiele bardziej wydajne niż tradycyjne techniki, ale też pozwalają na dużo większą automatyzację procesu. Ich dobrą stroną jest dokładność, z jaką wycinają kształt. Dzięki właściwemu zaprogramowaniu maszyny możemy wykonać bardzo małe detale i podzespoły maszyn o skomplikowanych formach. Dokładność, z jaką wykonywana jest obróbka metali za pomocą maszyny CNC dochodzi nawet do paru mikronów.

Czym jest gładzenie?

Honowanie jest jedną z metod , której zadaniem jest wygładzenie konkretnej powierzchni. Stosuje się je w końcowej obróbce przedmiotów wymagających dużej szczegółowości. Za wykorzystaniem tej metody obrabia się najczęściej otwory o okrężnym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne przedmiotów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować daje się też powierzchnie płaskie oraz część rodzajów uzębień .

Zaletą gładzenia jest duża dokładność wymiarowa jak również nieduża chropowatość. Wygładzać można zarówno niewielkie, jak i sporych rozmiarów elementy.

Najmniejsza akceptowalna średnica to kilka milimetrów, a maksymalna sięga blisko 1m. Przedmiot może mieć długość od 1 cm do blisko dwudziestu metrów. Należy mieć na uwadze, iż ostateczny efekt gładzenia będzie zależny od:

  • materiału pilników ściernych,
  • kąta przycięcia śladów,
  • rodzaju cieczy służącej do marowania oraz chłodzenia,
  • nacisku na ścieraną powierzchnię.

Narzędziem, które wykorzystywane jest do honowania jest gładzik, a więc głowicy, na której obwodzie znajdują się pilniki ścierne. Praca odbywa się przez wykonywanie ruchów obrotowych oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród zalet honowania wylicza się przede wszystkim: dużą dokładność umożliwiającą dobre spasowywanie się elementów, co znacznie zmniejsza ich zużywanie się, ale też dłuższą trwałość detali, co jest spowodowane niskim naciskiem na tworzywo.

Jakie są metody obróbki skrawaniem?

Wyróżnia się parę technik obróbki skrawaniem, a liczy się do nich:

Obróbka punktowa

Bazuje ona na ukształtowaniu obrabianego obiektu za pomocą ruchu jedynie jednego elementu ostrza. Zarys powierzchni obiektu jest odwzorowaniem toru ostrza.

Obróbka kształtowa

W tym przypadku kształt powstaje dzięki odwzorowaniu w surowcu obrabianym zarysu krawędzi tnącej narzędzia. Forma noża warunkuje w ten sposób uformowanie przedmiotu.

Obróbka obwiedniowa

Użycie tej techniki sprawia, że narzędzie wykonuje równocześnie ruch liniowy i obrotowy. Kontur formy tworzy się więc dzięki zazębieniu się przestrzeni przedmiotu z narzędziem. Jednakże jest to uznawane za dość kosztowne, a przez to rzadko stosowane rozwiązanie.

Etapy obróbki skrawaniem

Etapy wykonywania obróbki skrawaniem zazwyczaj dzieli się ze względu na dokładność.

Obróbka zgrubna

Jest to usunięcie w szybkim tempie górnych warstw oraz przygotowanie bryły do dalszej obróbki. Ten etap jest bardzo istotny ze względu na tępo i maksymalizację wydajności obróbki. Dzięki szybkim i głębokim ruchom usuwana jest duża część niepotrzebnego materiału, można wtedy przystąpić do następnego kroku.

Obróbka średnio dokładna

Jest to decydujący etap podczas obróbki skrawaniem. Podczas skrawania na tym etapie uzyskuje się pożądany kształt, dlatego ten krok jest nazywany inaczej obróbką kształtującą.

Obróbka dokładna

Jest to jeden z ostatecznych momentów obróbki metalu. Polega na skrawaniu do pożądanych przez nas wymiarów. W trakcje forma jest też wygładzana oraz dopracowane są jej detale. Inną nazwą tego etapu jest obróbka wykańczająca.

Agata

Agata

Top