Jak są zasady działania sieci wodno-kanalizacyjnej?

Nie da się ukryć, że dbałość o sieci wodno-kanalizacyjne to bardzo istotna czynność. To zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do czystej i bieżącej wody. Niestety woda staje się deficytowa z powodu większej ilości zanieczyszczeń.Mimo tego, że aż 75 procent Ziemi pokrywa woda, to według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia plus minus 5 miliardów, czyli ¾ populacji, funkcjonuje w niedostatku wody.

Na pewno ciecz z naziemnych źródeł coraz to bardziej staje się zanieczyszczona. W rezultacie częściej jest źródłem wielu dolegliwości. ŚWO twierdzi, że kiedy te trendy nie ulegną zmianie, to na koniec tej dekady – w 2030 roku – świat będzie miał dostęp jedynie do 60 procent zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

W jaki sposób funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna w Polsce?

Systemy kanalizacyjne czyli inaczej kanalizacja, to system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych lub sanitarnych. Systemy kanalizacyjne można podzielić na kanalizację pełną czy też częściową. W zdecydowanie większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa grawitacyjnie. Natomiast w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe bądź podciśnieniowe. Na tę chwilę najczęściej spotykanymi systemami kanalizacji w naszej ojczyźnie są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Z kolei historycznie najpopularniejszą siecią była kanalizacja ogólnospławna, a w niej pomijano ilość zanieczyszczeń które są dostarczane do odbiornika wód. Z racji na coraz większą świadomość ekologiczną a także dbanie o jakość wody, ludzie rezygnują z budowania instalacji tego typu, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Istniejące już sieci kanalizacyjne, jak i te dopiero powstające najczęściej zaliczane są do układów pracujących grawitacyjnie.

Źródło: Roboty Kanalizacyjne w Warszawie

Agata

Agata

Top