kto przeprowadza badania homologacyjne?

Instytucje UE od jakiegoś okresu zachęcają swoich członków do obniżania emisji dwutlenku węgla w celu ochrony środowisko. Jednym z głównych emitentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są pojazdy kołowe. Między innymi w obliczu tego, producenci aut naciskani są, w porozumieniu z odpowiednimi organami rządowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto jest zobowiązany do ich wykonania  i jak od strony prawnej prezentuje się ten temat?

Czym są badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów przewidziana jest dla świeżo wyprodukowanych aut. Stanowi ona fudnament do stworzenia szczegółowego opisu samochodu – w ujęciu technicznym. oraz identyfikacyjnym. Badania homologacyjne opierają się na przejściu serii testów komparujących stan pojazdu z wymogami technicznymi ustalonymi przez ustawodawcę. Spełnienie wymagań homologacyjnych jest niezbędne, aby nowy samochód mógł zostać dopuszczony do użytku. Testy homologacyjne obowiązują nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wnętrze(a) i komponentów, z których został on złożony. Uprawniona jednostka przygląda się pojazdowi i na podstawie konkretnych wytycznych wydaje bądź nie odpowiednie świadectwo. Zdobycie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest oznacza, że auto zgodnie z obowiązującymi regulacjami może w stu procentach legalnie poruszać się po ulicach na terenie UE. Nakaz przeprowadzenia badań homologacyjnych dotyczy nowych aut, a także takie, gdzie właściciele przeprowadzili poważne(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Oznacza to, że o zdobycie świadectwa homologacji mogą występować wyłącznie producenci pojazdów, lub działający z ich zgodą osoby trzecie.

Homologacja pojazdu – kwestie prawne 

Unia Europejska jest instytucją, która stara się zrównywać przepisy w różnych płaszczyznach codziennego życia. Podobnie stało się z branży(ą) samochodowym(ą). W 2007 roku została stworzona dyrektywa, która wyznaczyła zakres legislacyjne(y) dotyczące homologacji aut i ich części, obowiązująca na obszarze państw wchodzących w skład wspólnoty. Rozwiązanie to pozwala usprawnić wytwórcom samochodów proces wprowadzania na rynek nowych typów pojazdów. Dzięki ujednoliconym regułom, przedsiębiorstwa z branży automotive, po uzyskaniu koniecznych dokumentów {mogą|{mają możliwość zgodnie z prawem rejestrować i sprzedawać pojazdami na terytorium wszystkich państw członkowskich.

Który organ podbija świadectwo homologacyjne?

W Polsce organem odpowiednią(m) do wydawania decyzji na temat homologacji koherentnej ze wskazaniami UE jest Transportowy Dozór Techniczny. Instytucja ten działa na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Transportowy Dozór Techniczny outsourcuje realizację testów niezależnym instytucjom badawczym. Jednostki te, to zatwierdzane odgórnie instytuty bądź też firmy specjalizujące się w tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze przygotowanym(ego) przez nie raportu, w przypadku pozytywnego wyniku badań, przekazywane są właściwe dokumenty.

Ponadto, do zakresu obowiązków Transportowego Dozoru Technicznego, należy również ocena i kontrola zgodności ze stanem faktycznym zaświadczeń homologacyjnych wydawanych przez pozostałe kraje członkowskie.

Co jeszcze warto wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko samochody, ale także wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, ciągniki rolnicze, czy motory. Także części pojazdów i elementy ich wyposażenia podlegają obowiązkowi przejścia badań homologacyjnych – są to dla przykładu: zbiorniki paliwowe, reflektory czy sygnały dźwiękowe. Nie istnieje dokładny(a) wykaz elementów podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do grupy jako całości, bez odgórnie wskazanych wytycznych.

W Polsce koszt homologacji każdego z pojazdów silnikowych to wydatek rzędu 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są za to cztery razy tańsze i kosztują 400 zł.

Agata

Agata

Top