Najczęściej zadawane pytania o szkolenia BHP

Niezwykle ważnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia osób zatrudnionych. Warunki pracy powinny być bezpieczne i higieniczne. Aby pracownicy byli w pełni bezpieczni wymagane jest organizowanie szkoleń BHP, co również jest obowiązkiem pracodawcy. To, jak często i jak muszą odbywać się takie szkolenia bhp zależne jest od stanowiska pracy. Jasne jest, że stopień zagrożenia inny jest na stanowisku administracyjnym, a inny dla pracownika budowy pracującego na rusztowaniach. Takie kursy są również organizowane zaraz po zatrudnieniu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP, aby bezproblemowo wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze podlega obowiązkowi zaliczenia takich kursów? Czy studenci na praktykach także muszą w nim brać udział? Kto organizuje takie kursy i ile one trwają? 

Kto ma obowiązek zaliczyć kurs BHP?

Według polskiego prawa, każdy nowo przyjęty pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia kursu BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ten pracownik był zatrudniony wcześniej na tym samym stanowisku u danego pracodawcy. Z wymogu tego nie są zwolnieni także studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Poza szkoleniami wstępnymi są także szkolenia okresowe. Ich częstotliwość a także długość takich szkoleń zależy w dużym stopniu od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz w roku takie szkolenie powinni odbyć robotnicy, którzy wykonują prace wyjątkowo niebezpieczne. Minimalny czas trwania szkolenia wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy szkolenie BHP obowiązuje również pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie?

Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Mimo to ma on obowiązek zapewnić pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Można uznać, że pracodawca powinien taki kurs zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tym przypadku może porozumieć się z zatrudnionym, aby to on pokrył koszty.

Szkolenie BHP – kto może je przeprowadzić?

Zgodnie z polskimi przepisami początkowe szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP lub zewnętrzna firma zajmująca się organizowaniem tego typu szkoleń. Ważne jest żeby to była osoba kompetentna z właściwym poziomem wiedzy. Trzeba wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownik powinien zostać skierowany na badania lekarskie?

Pracodawca nie może pozwolić na rozpoczęcie pracy przez pracownika, który nie ma wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu pracownik przed przystąpieniem do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Istotne jest, żeby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań wyznacza lekarz medycyny pracy.  

Poziom ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Mimo wszystko nie zawsze potrafi to zrobić, może wówczas zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może zrobić także lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym miejscu pracy.

Co robić kiedy już zdarzy się wypadek? 

Bez wątpienia wówczas w pierwszej kolejności trzeba pomóc poszkodowanemu, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i zwołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wówczas dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeśli w zakładzie pracy doszło do niebezpiecznego zatrucia trzeba bezwzględnie powiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.

Agata

Agata

Top