Sprawdź czy potrzebujesz pozwolenia na rozbiórkę

Jeżeli myślisz o usunięciu obiektu ze swojej działki to zawsze musisz zawiadomić o tym Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe. Mimo wszystko nie zawsze mamy obowiązek czekać na pozwolenie, zdarzają się sytuacje gdy wystarczające jest zaniesienie zawiadomienia. Kiedy musimy poczekać na pozwolenie, a w jakich sytuacjach możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i zacząć działać? Jakie dokumenty są nam potrzebne i w jakim miejscu je zanieść?

Źródło: Recyling-Zamość – wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenie budynku bez pozwolenia – kiedy jest to możliwe?

Jeśli obiekt budowlany, który planujemy wyburzyć nie jest zamieszczony na liście zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatora, jest niższy niż 8 m oraz umiejscowiony jest od końca działki w odległości nie mniejszej niż połowa jego wysokości, to nie musimy posiadać pozwolenia na rozbiórkę. Wystarczające jest wtedy, żeby do właściwego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego doręczyć zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają też obiekty, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to na przykład tymczasowe hale stalowe. W takich momentach wystarczające jest dostarczenie odpowiedniego pisma i po 30 dniach możliwe jest rozpoczęcie wyburzania.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest obowiązkowe kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, lub te, które chroni prawo albo konserwator. W zasadzie chodzi tutaj o rozbiórkę obiektów budowlanych, które wpisane są na listę zabytków, są wyższe niż 8 m i tych, które umieszczone są za blisko granicy działki – czyli o dystansie mniejszym niż połowa wysokości budynku. Dodatkowo zobowiązanie to mają właściciele budynków, których rozbiórka mogłaby wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych lub generalnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są dodane na Listę Skarbów Dziedzictwa, są umiejscowione w parku kulturowym albo są pomnikiem historii – wtedy pozwolenie także jest konieczne.

Warto również mieć świadomość, że jeżeli planujemy wyburzyć budynek, a następnie na jego miejscu postawić kolejny to można w tym samym czasie dostarczyć druk o pozwolenie na wyburzenie i o budowę obiektu budowlanego.

Jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia pozwolenia na rozbiórkę?

Niesamowicie ważna informacja jest taka, że pozwolenie na rozbiórkę musisz otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Urząd nie rozpatrzy wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją zacząłeś. Pismo można złożyć w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy oraz w Urzędzie miasta na prawach powiatu. W dodatku od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć w formie elektronicznej.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obowiązkowo trzeba dołączyć zgodę gospodarza obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, omówienie zakresu i sposobu prowadzenia rozbiórki a także opis jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Zdarza się, że potrzebny jest też plan rozbiórki obiektu, a przy rozbiórce zabytków, trzeba dostarczyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

Jeśli nie wiemy jak zabrać się za rozbiórkę to warto zatrudnić do tego ekipę specjalistów. W Lublinie i Rzeszowie na pewno wyszukasz odpowiednią firmę, która będzie miała wszystkie niezbędne maszyny do rozbiórki budynku.

Agata

Agata

Top